IN-ECO - Air and Vacuum Components - EDUAir and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

EDU

 • 03.04.2019

  Čo je to dúchadlo / výveva?

  Dúchadlá Alita/INW slúžia na výrobu pretlaku, sú zdrojom stlačeného plynu (vzduchu). Slúžia na stláčanie plynov, ktoré nie sú výbušné, horľavé, agresívne, jedovaté. Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku a v našej sekcii Dúchadlá.

 • 03.04.2019

  Inštalácia a uvedenie do prevádzky MEMBRÁNOVÉHO DÚCHADLA ALITA

  Dúchadlo je určené na pripojenie k elektrickej sieti s napätím 220 – 240 V / 50 Hz (60 Hz). Úroveň elektrického krytia je na výrobnom štítku zariadenia (IP 54). Dúchadlo inštalujte do vodorovnej polohy, na pevné základy alebo pevnú podložku. Dúchadlo inšta­lujte v priestore bez vibrácií.

 • 03.04.2019

  Kontrola a údržba MEMBRÁNOVÉHO DÚCHADLA ALITA

  Pravidelne kontrolujte dúchadlo a súvisiace potrubie, rozvod vzduchu (plynu). Kontrolujte najmä teplotu zariadenia a nasávaného vzduchu a tiež znečistenie vzduchového filtra (filtračnej vložky). Kontrolujte usadzovanie prachu a odstráňte prach, ktorý by obmedzoval vetranie alebo chladenie.