IN-ECO - Air and Vacuum Components - Lamelové vývevy RVAir and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

Lamelové vývevy RVrotačné lamelové pumpy


1,5 - 3,7 kW 
vákuum: do -880 mbar
(120 mbar ABS)

tlak: 523 mbar

kapacita: 405 - 1130 L/min

Lamelové vývevy RV (rotačné lamelové pumpy)

 

Lamelové vývevy (dúchadlá) sú určené pre nasadenie v oblasti vákua a pretlaku. Môžu byť používané pre odsávanie a dopravu vzduchu alebo suchých plynov, ktoré nie sú jedovaté, agresívne alebo výbušné. Predstavujú najjednoduchší a najvhodnejší systém všade, kde je potrebný presný zdroj vákua bez obsahu prímesí. Sú vhodné pre odsávanie v malých uzavretých systémoch.

Dopytový formulár

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyplňte, prosím, náš dopytový formulár, aby sme mohli vybaviť Vašu požiadavku.

logo_rohs_55

Výrobky ALITA spĺňajú podmienky Smernice 2002/95/ES

Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003

o obmedzení používania určitých nebezpečných látok

v elektrických a elektronických zariadeniach.

logo-ce_46

ALITA štandardné lineárne vzduchové pumpy

zodpovedajú smernici pre strojné zariadenia

Európskeho spoločenstva (CE).