IN-ECO - Air and Vacuum Components - Trubkové difúzoryAir and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

Trubkové difúzory

Trubkový difúzor

 • Areačný element zavodnený, ukončený hlavou s vnútorným závitom ¾”
 • Nosná rúrka PVC alebo polypropylén (PP)
 • Vonkajší priemer 63 mm
 • Vzduch je vedený medzi membránou a nosnou rúrkou
 • Bežná hĺbka inštalácie elementu je do 6 - 7 m
 • Teplota vzduchu na výstupe z potrubia nesmie byť vyššia ako 70 °C

   

PVC (PP) d(63) i 3/4" Z

 • d - dĺžka elementu
 • i - vnútorný závit
 • Z - zavodnený - ide o typ elementu s prívodom vzduchu medzi nosnou rúrkou a membránou, vnútorný priestor nosnej rúrky je zaplnený vodou
Trubkový difúzor schéma

Trubkové difúzory

Trubkový difúzor je kompaktný a univerzálny aeračný element pre vysokú efektívnosť okysličovania a trvácnosť v prevzdušňovacom procese.

 

Aplikácie trubkového difúzora

 

 • výstavba nových čistiarní odpadových vôd (ČOV)
 • rekonštrukcia a zintenzívnenie existujúcich ČOV
 • zintenzívnenie chovných rybníkov
 • prevzdušňovanie vodných tokov a nádrží
 • priemyselné čistiarne odpadových vôd - textilné vody,          mäsokombináty...
 • biodegradácia olejových kalov
 • biotechnológie, ...

  

Výhody trubkového difúzora


 • rovnomerná a stála tvorba bublín po celej jeho dĺžke
 • pri prerušení prevádzky nedochádza k upchatiu difúzora a spätnému prenikaniu kvapaliny
 • minimálne tlakové straty
 • optimalizovaný tvar, veľkosť a hustota perforácie
 • vysoká pevnosť
 • dlhá životnosť (v bežných komunálnych odpadových vodách cca 12 rokov)
 • optimálna hrúbka steny zaisťujúca vysokú mechanickú odolnosť
 • výborná chemická odolnosť


Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyplňte, prosím, náš dopytový formulár, aby sme mohli vybaviť Vašu požiadavku.