IN-ECO - Air and Vacuum Components - Skrutkové dúchadla Atlas CopcoAir and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

Bezolejové objemové skrutkové dúchadlá Atlas Copco

objemove769_skrutkove769_du769chadla769_atlascopco_579

 

 

IN-ECO spol. s r.o. je oficiálnym autorizovaným distribútorom skrutkových dúchadiel rady ZS - Atlas Copco  

 

 

Technické špecifikácie:

Rozdelenie skrutkových dúchadiel rady ZS podľa technických parametrov:

 

Rozsah parametrov:
Kapacita FAD* :    248 m³/h - 9 100 m³/h
Prevádzkový tlak:     0,3 bar(e) - 1,5 bar(e)
Výkon namontovaného motora:    18 kW - 355 kW

 

*FAD = množstvo vzduchu na výtlaku

 

atlas_copco_226
 

Typ Tlak
(bar)
Prietok vzduchu
(m³/hod. FAD*)
Výkon namontovaného motora
(kW)
ZS(18-45)
od 0,3 - do 1,2 od 248  -  do 1170 od 18kW  –  do 45kW
ZS(30-75) od 0,3 - do 1,2 od 329  -  do 2256 od 30kW  –  do 75kW
ZS(75-160) od 0,3 - do 1,5 od 684  -  do 4520 od 75kW  –  do 160kW
ZS(160-355) od 0,3 - do 1,2 od 1827 - do 9100 od 160kW – do 355kW

*FAD = množstvo vzduchu na výtlaku

 

 

 

Osvedčená technológia v spojení s najvyspelejšou konštrukciou

 

Nízkotlakový stlačený vzduch je základným technologickým médiom mnohých výrobných procesov. Dúchadlá radu ZS sú najnovším príspevkom spoločnosti Atlas Copco v oblasti riešení na stláčanie vzduchu. Sú vyrábané podľa najprísnejších štandardov zaisťujúcich maximálnu kvalitu a spoľahlivosť.

 

Kompletný agregát pre všetky oblasti použitia

Konštrukcia dúchadiel radu ZS zaručuje počas mnohých rokov úplnú a nepretržitú bezpečnosť prevádzky, vysoko spoľahlivú a energeticky účinnú dodávku vzduchu s nulovým obsahom oleja v koncovom stupni všetkých vašich aplikácií, a to pri minimálnych nákladoch.

 

Trieda 0: priemyselný štandard

 
Vzduch neobsahujúci olej sa používa vo všetkých priemyselných odvetviach, v ktorých má kvalita vzduchu prvoradý význam pre konečný výrobok aj výrobný postup. Tieto odvetvia zahŕňajú spracovanie potravín a nápojov, výrobu a balenie liečiv, spracovanie chemických a petrochemických produktov, výrobu polovodičov a elektronických súčastí, výrobu lekárskych zariadení, nanášanie automobilových lakov – striekaním, textilnú výrobu a mnoho ďalších výrobných odvetví. V prostrediach s mimoriadne vysokými nárokmi na čistotu môže mať kontaminácia, čo i len s nepatrným množstvom oleja, za následok nákladné výrobné procesy.

objemove769_skrutkove769_du769chadlo_zs_394

 

 

Použitím skrutkových dúchadiel radu ZS je možné dosiahnuť úsporu energie až o 30 % viac oproti konvenčným dúchadlám "rootsového" typu. 

 • Dosiahnutie vyššej úspory vďaka integrovanému systému pohonu s premenlivými otáčkami
 • Minimalizujte náklady na energiu tým, že sa rozhodnete pre skrutkové dúchadlo z rady ZS

 

Skrutkové dúchadlo z rady ZS bolo vyvinuté v rámci úsilia spoločnosti Atlas Copco o neustále inovovanie výrobkov. Pridáva sa k nemu angažovanosť spoločnosti v oblasti trvalo udržateľného technického rozvoja. Tento typ dúchadla má v priemere o 30 % vyššiu energetickú účinnosť v porovnaní s tradičnými krídlovými dúchadlami „Rootsovho“ typu.

 

Bezolejové objemové skrutkové dúchadlákatalógové listy (pdf/8MB)

atlas_copco_skrutky_669

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyplňte, prosím, náš dopytový formulár, aby sme mohli vybaviť Vašu požiadavku.

 

Skrutkové dúchadlá rady ZS Atlas Copco - aplikácie:

Úprava odpadových vôd

 • Najnižšie náklady na energiu spotrebovávanú prevzdušňovacími dúchadlami, pričom tieto náklady predstavujú 70 % celkových prevádzkových nákladov.
 • Krátke prestoje a nízke náklady na údržbu vďaka pokrokovej technológii skrutkových dúchadiel.
 • Veľmi široký rozsah prevádzkového prietoku a tlaku.


Pneumatická doprava – zriedená (dilute) fáza

 • Najnižšie náklady na energiu, pričom tieto náklady predstavujú až 80 % nákladov vznikajúcich počas prevádzkovej životnosti dúchadla.
 • Krátke prestoje a nízke náklady na údržbu vďaka pokrokovej technológii skrutkových dúchadiel.


Fermentácia

 • Najnižšie náklady na energiu, pričom tieto náklady predstavujú až 80 % nákladov vznikajúcich počas prevádzkovej životnosti dúchadla.
 • Krátke prestoje a nízke náklady na údržbu vďaka pokrokovej technológii skrutkových dúchadiel.
 • Veľmi široký rozsah prevádzkového prietoku a tlaku.


Výroba netkaných textílií

 • Regulovateľný prietok umožňujúci ovplyvňovanie charakteristík vlákien.
 • Pri tomto nepretržitom výrobnom procese umožňujú energeticky účinné dúchadlá dosiahnutie najnižších prevádzkových nákladov.
 • Inštalácia priamo na mieste použitia bez nutnosti vykonávania prípravných protihlukových opatrení.