IN-ECO - Air and Vacuum Components - Čo je to dúchadlo / výveva?Air and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

Čo je to dúchadlo / výveva?

Dúchadlo

Dúchadlá Alita/INW slúžia na výrobu pretlaku, sú zdrojom stlačeného plynu (vzduchu). Slúžia na stláčanie plynov, ktoré nie sú výbušné, horľavé, agresívne, jedovaté. Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku a v našej sekcii Dúchadlá.

 

 

Výveva

Vývevy sú zariadenia, ktoré odčerpávajú vzduch či iné plyny z uzavretého priestoru za účelom vytvorenia čiastočného vákua. Existuje niekoľko konštrukčných riešení vývev a podľa toho ich môžeme deliť na:

 

  • Lamelové vývevy - Princíp prevádzky lamelovej vývevy je založený na rotujúcich lamelách
  • Piestové vývevy - Základný princíp piestových vývev spočíva v lineárnom vratnom pohybe piesta vo valci
  • Vodokružné vývevy - Princíp prevádzky vodokružnej vývevy je založený na „vodokružnom základe“

 

 

 

Membránové dúchadlo

Membránové dúchadlá využívajú na premiestňovanie vzduchu elektromagnetickú silu, ktorú smerujú do membrány. Striedavý prúd v elektromagnetických cievkach mení magnetické pole indukované okolo magnetickej tyčky na požadovanú rýchlosť danú prijímanou frekvenciou. Pohyb membrány pripojeného ku koncu magnetickej tyčky vháňa vzduch cez jednosmerné ventily. 

Membránové dúchadlá a kompresory s krytmi sú tiché a efektívne. Nakoľko majú menší počet dielov určených na výmenu ako porovnateľné zariadenia, lineárne kompresory sa považujú za zariadenia s dlhou životnosťou a nízkou údržbou. Avšak vzduchový výkon závisí od sily indukovaného magnetického poľa, čím sa tieto zariadenia stávajú vhodnými hlavne pre aplikácie s nízkou tlakovou diferenciou. 

Alita má širokú škálu lineárnych membránových dúchadiel a kompresorov s prietokom od 0.9 do 540 l/min za podmienky voľného prietoku média.

 

 

Dúchadlo s postranným kanálom

Dúchadlá / vývevy s postranným kanálom sú určené na výrobu stlačeného vzduchu / vákua. Kvôli ich unikátnemu riešeniu a konštrukcii nedochádza v nich k dotyku (treniu) pevných a pohyblivých častí. Preto majú dlhú životnosť a nízke nároky na údržbu. Sú vyrobené z ľahkej hliníkovej zliatiny a osadené na oceľovej pätke. Obežné koleso (kolesá) v dúchadlách INW samontuje na hriadeľ motora a je dynamicky vyvážené. Vďaka tomu sú vibrácie minimálne a dúchadlá sa môžu inštalovať priamo na pevnú podložku.

V dúchadlách s postranným kanálom je plyn nasávaný do vnútra prístroja cez sacie hrdlo so zabudovaným tlmičom hluku. V postrannom kanáli mu obežné koleso odovzdáva svoju rýchlosť a plyn sa, zároveň, odstredivou silou tlačí na obvod kompresnej komory. Takto, po špirálovej dráhe, sa plyn opakovane stláča až po výtlačné hrdlo, ktorým vychádza von.V prípade viacstupňových dúchadiel plyn prechádza viacerými kompresnými komorami umiestnenými za sebou, a tým sa dosahuje vyšších tlakových rozdielov.

 


Vzduchový filter

Na ochranu dúchadla pred vniknutím pevných častí, prachu, buničiny pravidelne kontrolujte, čistite a vymieňajte vzduchový filter. Nespúšťajte zariadenie bez vzduchového filtra. Filter nesmie prepustiť častice väčšie ako 40 μm. Použite filter s dostatočnou kapacitou, aby tlaková strata bola primeraná.

Vzduchový filter (filtračnú vložku) pod krytom filtra čistite minimálne každé 2 mesiace a každých 6 mesiacov ho, vrátane tesnenia, vymeňte. Kvôli dodávke náhradných dielov kontaktujte svojho dodávateľa dúchadla alebo autorizovaný servis IN-ECO.

 

 

Tlakomer

Tlakomer / manometer slúži na základnú diagnostiku tlaku vo vzduchovom systéme.

 

 

Spätná klapka

Spätné klapky slúžia na zvýšenie ochrany zariadenia pred spätným nasatím kvapaliny do zariadenia.

 

 

Poistný ventil

Na ochranu zariadenia pred preťažením slúži poistný ventil, a následne skrátením jeho životnosti, inštalujte poistný ventil. Poistný ventil musí byť nastavený na maximálny pracovný tlak. Tým bude zariadenie chránené pred preťažením. (Maximálny pracovný tlak je zvyčajne o 7-15% nižší ako je maximálny tlak zariadenia uvádzaný na výrobnom štítku).