IN-ECO - Air and Vacuum Components - Rootsové dúchadlá Lutos DT, BAHAir and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

Rootsové dúchadlá LutosDúchadlá BAH, DT.

Dúchadlá Lutos DI

 

Rootsove dúchadlá DI sú použité v základnom alebo upravenom prevedení vo všetkých dúchadlových sústrojenstvách. Plyn, najčastejšie vzduch, je dopravovaný dúchadlom bez zvýšenia tlaku dvoma trojzubými rotormi. Stláča sa vo výtlačnom hrdle vplyvom plynu, už skôr dopraveného (dúchadlá s vonkajšou kompresiou). Osi rotácie rotora sú rovnobežné a ich pohyb je zviazaný synchronizačným súkolím so zhodným počtom zubov oboch kolies. Synchronizačné súkolie zabezpečuje bezdotykové odvaľovanie rotora, rotory sa otáčajú proti sebe.

 

 

Dúchadlá Lutos BAH

Roots dúchadlo Lutos BAH

Rad piatich veľkostí dúchadlových sústrojenstiev, unikátna konštrukcia s výkonnosťou do  650 m³/h, ocenená zlatou medailou na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne s nasledujúcimi hlavnými výhodami:

 

 • minimálne rozmery pre zástavbu
 • výhodný pomer cena – výkon
 • sanie vzduchu o teplote okolia aj pri použití protihlukového krytu
 • protihlukový kryt bez prídaného ventilátora

 

Dúchadlá Lutos DT

   roots_duchadlo_lutos_dt_579

Celkom dvadsaťjeden veľkostí dúchadlových sústrojenstiev tvorí základnú radu označovanú ako DT. Sústrojenstvá sú kompletované a dodávané vrátane všetkého príslušenstva už v základnej cene:

 

 • dúchadlo DI s trojzubými rotormi
 • základný nosný rám s tlmičom výtlaku
 • tlmič filtrácie sania
 • remeňový prevod vrátane krytu prevodu, pokiaľ agregáty nie sú namontované s protihlukovým krytom
 • poistný ventil
 • rozbehový ventil (u väčších veľkostí)
 • spätná klapka
 • kompenzátor
 • indikátor zanesenia filtra
 • manometer na výtlaku

 

 

Vo veľa prípadoch  odporúčame namiesto rootsového dúchadla použiť dúchadlo s postranným kanálom z dôvodu citeľne výhodnejšej prevádzky a nižších investičných nákladov.

 

Vysvetlenie k rootsovým dúchadlám vám poskytuje aj stránka wikipédia.

 

IN-ECO spol. s r.o. je oficiálnym autorizovaným distribútorom     

rootsových dúchadiel Lutos - člen skupiny Atlas Copco.

lutos__atlas_copco_loga

   

 

Rootsové dúchadlá - aplikácie:

 • aeračné systémy v čistiarňach odpadových vôd - ČOV
 • úpravne pitnej vody
 • chemický priemysel - spracovanie plastov
 • cementárne a vápenky - doprava mletého vápenca, cementu
 • doprava agresívnych plynov
 • priemyselné kotle
 • pneumatická doprava sypkých hmôt a granúl
 • potravinársky priemysel - pivovary, kvasné procesy
 • textilný priemysel - pomocné operácie s vláknami
 • vákuová technika
 • tepelné elektrárne - preprava popolčeka suchou cestou, doprava vápenca ku kotlom, doprava vzduchu k horákom
 • jadrové elektrárne - odbery vzoriek vzduchu, vytváranie mierneho podtlaku v priestoroch, odsávanie kontaminovaných pár

 

 

Vo veľa prípadoch  odporúčame namiesto rootsového duchadla použiť dúchadlo s postranným kanálom z dôvodu citeľne výhodnejšej prevádzky a nižších investičných nákladov.

 

Vysvetlenie k rootsovým dúchadlám vám poskytuje aj stránka wikipédia.

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyplňte, prosím, náš dopytový formulár, aby sme mohli vybaviť Vašu požiadavku.