IN-ECO - Air and Vacuum Components - Vodokružné vývevy LRAir and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

Vodokružné vývevy LR

Charakteristika:

 

- bezolejová prevádzka
- sú vhodné pre nasávanie plynov a pár
- dosahujú pomerne hlboké vákuum
- sú schopné pracovať súčasne s plynom a s kvapalinou
- inštaláciou antikavitačného ventilu sa zabezpečí ochrana proti kavitácii
- bezpečná prevádzka s minimálnou údržbou
- plynulý chod bez vibrácií
- ekonomická prevádzka

 

Aplikácie:

 

- chemický priemysel
- potravinársky priemysel
- farmaceutický priemysel
- papierenský priemysel
- baliarenský priemysel
- odparovanie a sušenie

 

Princíp:

 

Princíp prevádzky vodokružnej vývevy je založený na „vodokružnom základe“. Rotor s pevnými lopatkami (1) sa otáča v statore (2), v ktorom je umiestnený exentricky. Pomocou odstredivej sily dochádza k vytvoreniu vodného prstenca zo servisnej kvapaliny (3). V kompresných komôrkach (4) medzi lopatkami a vodným prstencom dochádza k zmene tlaku a vytvoreniu vákua. Počas prevádzky musí byť do vývevy dodané dostatočné množstvo servisnej kvapaliny, aby výveva dosahovala požadovaný výkon. Zároveň servisná kvapalina chladí samotnú vývevu a zachytáva prípadné znečistenie nasávaného plynu.

 

princip_vodokruzna_vyveva_web_1175

 Typ

Fre-

kvencia

(Hz)

Sácí
výkon
(m3/hod)

Vákuum
(mbar)
(abs)

Servisný 

faktor

Motor (IP54), 50Hz, (60Hz)*

Hlu-

čnosť

(dB)

 Hmot-

nosť

(kg)

množstvo

prevádzkovej

kvapaliny

(m3/h)

Príkon Napätie Prúd
(kW) (V) (A) 
 Trojfázové
LR 060-H06
50 28 33 1,08 0,75 200-240 Δ/345-415 Y
 4,6 ∆/ 2,5  Y  62 17
0,20
LR 060-H06 60 32 33 1,06 1,1  200-240 Δ/345-415 Y  5,2 ∆/ 3,1 Y  67 17 0,20
LR 061-H16 50 48 33 1,83 1,5  200-240 Δ/345-415 Y  7,5 ∆/ 4,3 Y  65 22 0,23
LR 061-H16 60 53 33 1,38 2,2 200-240 Δ/345-415 Y 
 9,2 ∆/ 4,6 Y  69 22 0,23

 

Vývevy lamelové,  piestové a vodokružnéKatalógový list (pdf/3MB)

 
   

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyplňte, prosím, náš dopytový formulár, aby sme mohli vybaviť Vašu požiadavku.