IN-ECO - Air and Vacuum Components - Vodokružné vývevy LR, LRMAir and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

Vodokružné vývevy LR, LRM

Charakteristika:

 

- bezolejová prevádzka
- sú vhodné pre nasávanie plynov a pár
- dosahujú pomerne hlboké vákuum
- sú schopné pracovať súčasne s plynom a s kvapalinou
- inštaláciou antikavitačného ventilu sa zabezpečí ochrana proti kavitácii
- bezpečná prevádzka s minimálnou údržbou
- plynulý chod bez vibrácií
- ekonomická prevádzka

 

Aplikácie:

 

- chemický priemysel
- potravinársky priemysel
- farmaceutický priemysel
- papierenský priemysel
- baliarenský priemysel
- odparovanie a sušenie

 

Princíp:

 

Princíp prevádzky vodokružnej vývevy je založený na „vodokružnom základe“. Rotor s pevnými lopatkami (1) sa otáča v statore (2), v ktorom je umiestnený exentricky. Pomocou odstredivej sily dochádza k vytvoreniu vodného prstenca zo servisnej kvapaliny (3). V kompresných komôrkach (4) medzi lopatkami a vodným prstencom dochádza k zmene tlaku a vytvoreniu vákua. Počas prevádzky musí byť do vývevy dodané dostatočné množstvo servisnej kvapaliny, aby výveva dosahovala požadovaný výkon. Zároveň servisná kvapalina chladí samotnú vývevu a zachytáva prípadné znečistenie nasávaného plynu.

 

princip_vodokruzna_vyveva_web_1175

 Typ

Fre-

kvencia

(Hz)

Sací
výkon
(m3/hod)

Vákuum
(mbar)
(abs)

Motor (IP54), 50Hz, 60Hz

Hlu-

čnosť

(dB)

 Hmot-

nosť

(kg)

Množstvo

prevádzkovej

kvapaliny

(m3/h)

Odporúčaný

typ

prietokomera

Príkon Napätie Prúd
(kW) (V) (A) 
 Trojfázové
LR 060-H06 50 28 33 0,75 200-240 Δ/345-415 Y  4,6 ∆/ 2,5 Y  62 17 0,20 R-1/R
60 32 1,1  200-240 Δ/345-415 Y  5,2 ∆/ 3,1 Y  67
LR 061-H16 50 48 33 1,5  200-240 Δ/345-415 Y  7,5 ∆/ 4,3 Y  65 22 0,23 R-1/R
60 53 2,2 200-240 Δ/345-415 Y  9,2 ∆/ 4,6 Y  69

 

 

 Typ

Fre-

kvencia

(Hz)

Otáčky motora

Sací
výkon
(m3/hod)

Vákuum

(mbar)

(abs)

Motor (IP54), 50Hz, (60Hz)*

Hlu-

čnosť

(dB)

 Hmot-

nosť

(kg)

Max. prevádzková

kvapalina pri

nepretržitej

prevádzke (l/h)

Max. prevádzková

kvapalina pri

prerušovanej

prevádzke (l/h)

Odporúčaný

typ

prietokomera
Príkon Napätie Prúd
(kW) (V) (A) 
 Trojfázové
LRM 25 50 2850 25 33 0,75 345-415 Y 1,76 Y 68 18 500 600 R-2/R
LRM 50 50 2850 45 33 1,5 345-415 Y 3,13 Y  68 23 600 720 R-2/R
LRM 95 50 1450 75 33 2,2 345-415 Y 4,83 Y  65 56 1700 2000 R/3
LRM 130 50 1450 120 33 4,0 345-415 Δ 8,15 ∆  65 73 1800 2200 R/3
LRM 255 50 1450 180 33 5,5 345-415 Δ 11,0 ∆ 65 100 3000 3600 R/3
LRM 325 50 1450 300 33 7,5 345-415 Δ 15,0 ∆ 72 132 3200 3900 R/3
LRM 455 50 1450 400 33 11,0 345-415 Δ 21,2 ∆ 72 205 3800 4600 R/4

 

 

VývevyLamelové, lamelové olejové, vodokružné, piestové (pdf/3MB)

 

Vodokružné vývevy LRNávod na obsluhu (pdf/2MB)

 

        

           Vodokružná výveva - rozborka

  Materiál

1 Kryt

Nerezová ocel
2 Doska Nerezová ocel
3 Obežné koleso Bronz
4 Pracovná komora Ocelový odliatok s teflónovým náterom
5 Elektromotor IE 1 motor
6 Mechanické tesnenie

Grafit

 

Možnosť materiálového prevedenia v AISI pre modely LRM 25 - LRM 455

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyplňte, prosím, náš dopytový formulár, aby sme mohli vybaviť Vašu požiadavku.