IN-ECO - Air and Vacuum Components - Filtre s predradeným zachytávaním hrubých nečistôtAir and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

Filtre s predradeným zachytávaním hrubých nečistôt

Filtre / Typ

Prietok

(m3/hod)

Pripojenie

vonkajší

závit G

Pripo-

jenie

Rozmery (mm)

Hmot-

nosť (kg)

A B C
FE1.5 51.10.120 A 51 ½” BSPT 187 22 105 0.68
FE1.5 51.10.340 A 51 3/4” BSPT
197 32 105 0.68
FE2 68.10.120 A 68 ½” BSPT
187 22 105 0.90
FE2 68.10.340 A
68 3/4” BSPT
197 32 105 0.90
FE2 68.10.100 B 68 1” BSPT 197 32 105 0.90
FE2 94.18P.100 B 94 1” BSPT 270 38 178 1.7
FE2 119.18P.140 B 119 1”-1,4” BSPT  273 41  178 1.7
FE2 145.18P.120 B 145 1”-1,2” BSPT 273  41  178  1.7
FE2.170.18P.200 B 170 2” BSPT
289 57  178 1.8
FE2 187.18P.250 B 187
 2”-1/2”  BSPT 295
64
178
1.8
FE3 425.234P.300 C
425
3”
BSPT
476
 76 279 14
FE4 510.234P.300 C 510  3” BSPT
498
76
279
 14
FE3 425.234P.400 C
425
4”
BSPT
502
 102  279 14
FE4 680.234P.400 C 680
4”
 BSPT  524  102  279  15
FE3 425.234P C 425
DN100
 príruba 502
 102  279  16
FE4 680.234P
C 680 DN100
príruba
 524  102  279  16
 FE6 850.274P D
850
DN100
príruba
 781 102
406
20
FE42 1360.376P
D 1360
DN125  príruba  724  102  572  40
 FE62 1870.376P D 1870
 DN150  príruba  775  127  572  45
FE62 3060.376P
D 3060
 DN200  príruba  800  152  572  46
FE63 4590.384P
D
 4590 DN250
 príruba  775 152
724
 62
 FE63 4590.484P D  4590 DN250
príruba
 953 152
724 73

 

Typ /

Filtračné

vložky

Filter Rozmery (mm)
a d h
K.10 FE1.5 51.10.120 - 102 35

K.10

FE1.5 51.10.340 - 102 35
K.10 FE2 68.10.120 - 102 35
K.10 FE2 68.10.340 - 102 35
K.10 FE2 68.10.100 - 102 35
K.18P FE2 94.18P.100 76 111 121
K.18P FE2 119.18P.140  76 111 121
K.18P FE2 145.18P.120  76 111 121
K.18P FE2.170.18P.200  76 111 121
 K.18P FE2 187.18P.250 76
111 121
 K.234P FE3 425.234P.300 121
111
 121
K.234P
FE4 510.234P.300 121
200 244
K.234P FE3 425.234P.400 121 200 244
K.234P FE4 680.234P.400  121 200 244
K.234P FE.425.234P  121  200  244
K.234P FE.680.234P  121 200 244
 K.274P FE.850.274P  203 298
244
K.376P
FE.1360.376P
 203  298  244
 K.376P  FE.1870.376P  203  298  244
 K.376P FE.3060.376P
 203  298  244
K.384P
FE.4590.384P
356
498
368
 K.484P FE.4590.484P
 356  498  546

 

Vyberajte vzduchový filter vždy s väčšou kapacitou ako je sací výkon dúchadla. 
Pripojovacie rozmery filtra a dúchadla môžu byť odlišné.

 

 

 zachytavanie_hrubych_necistot_684zachytavanie_hrubych_necistot_sposob_453

Charakteristika:

> filtre určené do extrémne prašného a znečisteného prostredia
> významné predĺženie životnosti vložky
> odstredivá sila zabezpečuje odelenie jemných čiastočiek prachu od
    vzduchového prúdu 85% účinnosť až do 15 mikrometrov, ktorý potom
    vstupuje do hlavnej časti filtru, kde je filtrovaný plisovanou
    vložkou s 99% účinnosťou
> priepustnosť papierovej vložky do 2 µm
> priepustnosť polyesterovej vložky do 5 µm
> prevádzková teplota od -26 °C do 104 °C
> zakladňa filtra je vyrobená z hrubostennej ocele
> ťahaná skriňa filtra z trvanlivej uhlíkovej ocele
> vypaľovaná smaltovaná alebo prášková povrchová úprava

 

Aplikácie:

> motory, dúchadlá s postranným kanálom

> obilné silá

> výroba cementu a plastov, zlievárne

> drevársky a polygrafický priemysel

> systém pneumatickej dopravy

 

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyplňte, prosím, náš dopytový formulár, aby sme mohli vybaviť Vašu požiadavku.