IN-ECO - Air and Vacuum Components - Jednostupňové dúchadlá a vývevy s postranným kanálom série INWAir and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

Jednostupňové dúchadlá / vývevy s postranným kanálom INW

Charakteristika:

 •  široké použitie
 •  nízke nároky na údržbu
 •  bezolejová prevádzka
 •  nízka hlučnosť
 •  nízka hmotnosť
 •  veľký rozsah typov a výkonov
 •  jednoduchá montáž a demontáž
 •  minimum pohyblivých dielcov
 •  široký rozsah aplikácií - ako dúchadlo aj výveva


Aplikácie:

 

 • prevzdušňovanie čistiarní odpadových vôd (ČOV)
 • okysličovanie vôd chovných rybníkov
 • bazény – podvodná masáž, perličkový kúpeľ, pranie filtrov
 • premiešavanie (prevzdušňovanie) roztokov pri galvanických technológiách
 • sušiaci proces, vzduchové nože
 • zber prachu, vzduchové nože
 • pneumatická  doprava múky, pšenice, granúl, kapsúl, umelých vlákien atď.
 • vákuový čistiaci systém – priemyselné vysávače, čistenie filtrov
 • elektrotechnický priemysel – ofukovanie komponentov, plošných spojov
 • textilný priemysel – odsávanie výrobných odpadov
 • zdravotná technika – zubárske odsávačky
 • manipulácia sacími oblúkmi, listovanie a držanie predmetov vákuom, balenie termozmršťovaním
 • tlačiarenské technológie – držanie listov podtlakom

 

Princíp:

 

Plyn je nasávaný do vnútra prístroja cez sacie hrdlo so zabudovaným tlmičom hluku (1). V postrannom kanáli (2) mu obežné koleso (3) odovzdáva svoju rýchlosť a plyn sa, zároveň, odstredivou silou tlačí na obvod kompresnej komory. Takto, po špirálovej dráhe, sa plyn opakovane stláča až po výtlačné hrdlo (4), ktorým vychádza von.V prípade viacstupňových dúchadiel plyn prechádza viacerými kompresnými komorami umiestnenými za sebou, a tým sa dosahuje vyšších tlakových rozdielov.

 

 

 

princip_postranny_kanal

  Typ Sací výkon

(m3/h)

Tlak/

vákuum 

(mbar)

Motor (IP55)*, 50Hz, (60Hz)**

Hlučnosť

(dB)

Hmot-

nosť

(kg)

Pripojenie

dúchadla

(vnútorný závit)
Príkon Napätie Prúd
(kW) (V) (A)
 Trojfázové
INW 01 H16 *
55 90/80 0,2 200-240 Δ/345-415 Y 1,0 Δ/0,6 Y  46 5  G 1"  
INW 11 H16 *
70 120/110 0,25  200-240 Δ/345-415 Y 1,16 Δ/0,7 Y  48 7 G 1"
INW 21 H06 80 110/100 0,25  200-240 Δ/345-415 Y 2,1 Δ/1,2 Y  53 8 G 1¼"
INW 21 H16 80 130/120 0,4 200-240 Δ/345-415 Y 2,6 Δ/1,5 Y  53 10 G 1¼"
INW 31 H06 110 120/110 0,55 200-240 Δ/345-415 Y

2,8 Δ/1,6 Y

55 11 G 1¼"
INW 41 H06 145 120/120 0,7 200-240 Δ/345-415 Y  3,8 Δ/2,2 Y  63 13 G 1½"
INW 41 H16 145 160/160 0,85 200-240 Δ/345-415 Y  4,2 Δ/2,4 Y  63 15 G 1½"
INW 41 H26 145 200/170 1,3 200-240 Δ/345-415 Y  5,7 Δ/3,3 Y  63 17 G 1½"
INW 51 H06 210 100/110 0,85 200-240 Δ/345-415 Y  4,2 Δ/2,4 Y  64 19 G 2"
INW 51 H16 210 170/170 1,3 200-240 Δ/345-415 Y 5,7 Δ/3,3 Y  64 21 G 2"
INW 51 H26 210 190/200 1,6 200-240 Δ/345-415 Y  7,5 Δ/4,3 Y  64 22 G 2"
INW 51 H36 210 270/220 2,2 200-240 Δ/345-415 Y  9,7 Δ/5,6 Y  64 25 G 2"
INW 53 H06 270 40/40 0,85 200-240 Δ/345-415 Y  4,2 Δ/2,4 Y 65 19 G 2”
INW 53 H16 270 110/120 1,3 200-240 Δ/345-415 Y 5,7 Δ/3,3 Y 65 21 G 2”
INW 53 H26 270 150/160 1,6 200-240 Δ/345-415 Y  7,5 Δ/4,3 Y 65 22 G 2”
INW 53 H36 270 230/220 2,2 200-240 Δ/345-415 Y  9,7 Δ/5,6 Y 65 25 G 2”
INW 61 H06 280 180/170 1,6 200-240 Δ/345-415 Y 8,5 ∆/ 4,9 Y 65 24 G 2”
INW 61 H16 280 220/235 2,2 200-240 Δ/345-415 Y 9,7 Δ/5,6 Y 65 26 G 2"
INW 61 H26 280 280/280 3,0 200-240 Δ/345-415 Y 12,5 Δ/7,2 Y 65 31 G 2"
INW 71 H06 318 150/160 1,6 200-240 Δ/345-415 Y  8,5 Δ/4,9 Y  69 27 G 2"
INW 71 H16 318 190/190 2,2 200-240 Δ/345-415 Y 9,7 Δ/5,6 Y  69 29 G 2"
INW 71 H26 318 270/260 3,0 200-240 Δ/345-415 Y 12,5 Δ/7,2 Y  69 34 G 2"
INW 71 H37 318 360/290 4,0 345-415 ∆/600-720 Y  9,5 Δ/5,5 Y
 69 40 G 2"
INW 73 H06 420 100/100 1,6 200-240 Δ/345-415 Y
 8,5 Δ/4,9 Y 70 29 G 2"
INW 73 H16 420 170/180 2,2 200-240 Δ/345-415 Y
9,7 Δ/5,6 Y 70 32 G 2"
INW 73 H26 420 200/220 3,0 200-240 Δ/345-415 Y
12,5 Δ/7,2 Y
70 37 G 2"
INW 73 H37 420 290/260 4,0 345-415V ∆/600-720 Y 9,5 ∆/5,5 Y 70 42 G 2"
INW 81 H07 530 200/200 4,0 345-415V ∆/600-720 Y 9,5 ∆/5,5 Y 70 51 G 2½"
INW 81 H17 530 300/300 5,5 345-415V ∆/600-720 Y 13,3 ∆/7,7 Y 70 61 G 2½"
INW 81 H27 530 430/320 7,5 345-415V ∆/600-720 Y 16,7∆/9,6 Y 70 66 G 2½"
INW 83 H07 700 140/150 4,0 345-415V ∆/600-720 Y 9,5 ∆/5,5 Y 70 52 G 2½"
INW 83 H17 700 190/200 5,5 345-415V ∆/600-720 Y 13,3 ∆/7,7 Y 70 62 G 2½"
INW 83 H27 700 260/270 7,5 345-415V ∆/600-720 Y 16,7 ∆/9,6 Y 70 67 G 2½"
INW 84 H27 900 180/200 7,5 345-415V ∆/600-720 Y 16,7 ∆/9,6 Y 74 87 G 2½"
INW 84 H37 900 370/280 11,0 345-415V ∆/600-720 Y 28,0 ∆/16,2 Y 74 115 G 2½"
INW 91 H07 1050 190/190 8,5 345-415V ∆/600-720 Y  18,2 ∆/10,5 Y  74 108 G 4"
INW 91 H17 1050 280/290 12,5 345-415V ∆/600-720 Y 28,0 ∆/16,2 Y  74 121 G 4"
INW 91 H37  1050 460/360 18,5 345-415V ∆/600-720 Y 37,0 ∆/21,0 Y  74 126 G 4"
INW 93 H07 1370 110/120 8,5 345-415V ∆/600-720 Y 18,2 ∆/10,5 Y 75 98 G 4"
INW 93 H17 1370 180/190 12,5 345-415V ∆/600-720 Y 28,0 ∆/16,2 Y 75 120 G 4"
INW 93 H37 1370 340/320 18,5 345-415V ∆/600-720 Y 37,0 ∆/21,0 Y 75 131 G 4"
INW 94 H27 1940 110/130 15,0 345-415V ∆/600-720 Y 35,0 ∆/20,0 Y 75 187 G 4"
INW 94 H37 1940 200/220 20,0 345-415V ∆/600-720 Y 40,0 ∆/23,0 Y 75 212 G 4"
INW 94 H47 1940 280/310 25,0 345-415V ∆/600-720 Y 52,0 ∆/30,0 Y 75 219 G 4"
INW 95 H27 2050 170/160 15,0 345-415V ∆/600-720 Y 35,0 ∆/20,0 Y 75 220 G 4"
INW 95 H37 2050 230/250 20,0 345-415V ∆/600-720 Y 40,0 ∆/23,0 Y 75 230 G 4"
INW 95 H47 2050 280/310 25,0 345-415V ∆/600-720 Y 52,0 ∆/30,0 Y 75 235 G 4"
 Jednofázové
INW 01 A11 *
55 80/70 0,2 200-240  1,5 46 6 G 1" 
INW 11 A11 * 70 110/110 0,25 200-240  1,7 48 8 G 1" 
INW 21 A11 80 130/120 0,37 200-240  2,7 53 10 G 1¼"
INW 31 A01 100 120/120 0,55 200-240  3,7 55 12 G 1¼"
INW 41 A01 145 120/120 0,7 200-240  4,5 63 16 G 1½"
INW 41 A11 145 160/150 0,8 200-240  5,2 63 16 G 1½"
INW 41 A21 145 190/150 1,1 200-240 7,3 63 18 G 1½"
INW 51 A11 210 160/160 1,1 200-240  7,3 64 22 G 2"
INW 51 A21 210 200/190 1,5 200-240 9 64 26 G 2"
INW 53 A21 270 140/150 1,5 200-240 9 65 26 G 2"

 

* Model INW 01 a INW 11 má stupeň ochrany IP54

** 60 Hz údaje si, prosím, vyžiadajte

 

 

Dúchadlá a vývevy s postranným kanálom - Katalógové listy Dokumenty na stiahnutie    
dokumenty_390    

 

Dúchadlá s vyšším výkonom sú dvojstupňové dúchadlá INW.

 

Jednostupňové dúchadlá / vývevy s postranným kanálom INW sú využívané ako výveva alebo dúchadlo počas nepretržitej prevádzky s výkonom uvedeným na pracovnej krivke. K dispozícii sú motory v štandardnom prevedení pre vstupné napätie: 50 Hz a 60 Hz. Dúchadlá / vývevy majú podľa medzinárodnej klasifikácie nasledovný stupeň ochrany: IP 55 (ochrana proti prachu a striekajúcej vode) okrem modelu INW 01 a INW 11, ktoré majú stupeň ochrany IP 54.

Motory sú navrhnuté podľa DIN EN 60 034/IEC 34-1 a teplotnej triedy F. Trojfázové zariadenia majú prípustnú odchýlku +/- 10% pri konštantnom napätí a +/- 5% pri kolísavom napätí, jednofázové sú navrhnuté s +/- 5% prípustnou odchýlkou. Ak sa však bude využívať pre stálu prevádzku len 90% maximálne prípustného pretlaku, potom sa dovolené rozpätie napätia zvyšuje na hodnotu +/- 10%. Prípustná odchýlka frekvencie je maximálne +/- 2%.

 

Výkonostné krivky

Jednostupňové dúchadlá/vývevy INW

  nahlad_krivky_jednostupne_400

Teplotné krivky

Jednostupňové dúchadlá/vývevy INW

 

  Teplotné krivky INW jednostupňové

Rozmerové špecifikácie

Jednostupňové dúchadlá/vývevy INW

  Rozmery INW jednostupňové

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyplňte, prosím, náš dopytový formulár, aby sme mohli vybaviť Vašu požiadavku.

logo_rohs_55

Dúchadlá / vývevy INW spĺňajú podmienky Smernice2002/95/ES

Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení

používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektro-

nických zariadeniach.

logo-ce_46

Dúchadlá/vývevy INW zodpovedajú

smernici pre strojné zariadenia 

Európskeho spoločenstva (CE).