IN-ECO - Air and Vacuum Components - Dvojstupňové dúchadlá a vývevy INWAir and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

INW_Dvojstupňové dúchadlá / vývevy

 Typ

Sací

výkon

(m3/h)

 Tlak/

vákuum 

(mbar)

Motor (IP54), 50Hz, (60Hz)* Hlučnosť
(dB)

Hmot-

nosť

(kg)

Pripojenie

dúchadla

(vnútorný

závit)

Príkon Napätie Prúd
 (kW) (V) (A)
  Trojfázové
INW 220 H26 85 240/210 0,7 200-240 ∆ / 345-415 Y 3,8 ∆ / 2,2  Y 55 17 G 1¼”
INW 420 H36 150 280/280 1,6 200-240 ∆ / 345-415 Y  7,5 ∆ / 4,3  Y 66 28 G 1½”
INW 420 H46 150 440/330 2,2 200-240 ∆ / 345-415 Y  9,7 ∆ /5,6  Y 66 31 G 1½”
INW 520 H46 230 410/340 3 200-240 ∆ / 345-415 Y  12,5 ∆ / 7,2  Y 72 46 G 2”
INW 520 H57 230 490/390 4 345-415 ∆   10 ∆ / 5,8 Y 72 48 G 2”
INW 720 H16 320 210/220 2,2 200-240 ∆ / 345-415 Y    9,7 ∆ / 5,6 Y 73 48 G 2”
INW 720 H26 320 260/280 3 200-240 ∆ / 345-415 Y   12,5 ∆ / 7,2 Y 73 55 G 2”
INW 720 H37 320 380/360 4,3 345-415 ∆   10 ∆ / 5,2 Y 73 62 G 2”
INW 720 H47 320 500/440 5,5 345-415 ∆ 13,3 ∆ / 7,7 Y 73 78 G 2”
INW 720 H57 320 570/440 7,5 345-415 ∆ 16,7 ∆ / 9,6 Y 73 80 G 2”
INW 820 H17 520 240/240 5,5 345-415 ∆ / 600-720 Y   13,3 ∆/ 7,7  Y 74 95 G 2½”
INW 820 H27 520 400/400 7,5 345-415 ∆ / 600-720 Y   16,7 ∆/ 9,6 Y 74 100 G 2½”
INW 820 H37 520 600/430 11,0 345-415 ∆ / 600-720 Y  28,0 ∆/ 16,2 Y 74 130 G 2½”
INW 820 H47 520 670/460 15,0 345-415 ∆ / 600-720 Y   32,5 ∆/ 18,8 Y 74 140 G 2½”
INW 920 H17 1110 270/300 12,5 345-415 ∆ / 600-720 Y 28,0 ∆/ 16,2 Y 74 185 DN100
INW 920 H27 1110 370/420 16,5 345-415 ∆ / 600-720 Y 35,0 ∆/ 20,0 Y 74 190 DN100
INW 920 H37 1110 500/440 20,0 345-415 ∆ / 600-720 Y 40,0 ∆/ 23,0 Y 74 200 DN100
INW 920 H47 1110 590/450 25,0 345-415 ∆ / 600-720 Y 52,0 ∆/ 30,0 Y 74 220 DN100
  Jednofázové
INW 220 A21 88 240/210 0,7 200-240 4,5 55 17  G 1¼”
INW 420 A31 150 260/260 1,5 200-240 9 66 32  G 1¼”

 

* 60 Hz údaje si, prosím, vyžiadajte

 

 

Dúchadlá a vývevy s postranným kanálomKatalógové listy (pdf/2MB)

 

 

Pre rôznorodosť výkonov ponúkame napríklad aj INW HP vysokotlakové dúchadlá

 

Dvojstupňové dúchadlá / vývevy s postranným kanálom INW sú využívané ako výveva alebo dúchadlo počas nepretržitej prevádzky s výkonom uvedeným na pracovnej krivke. K dispozícii sú motory v štandardnom prevedení pre vstupné napätie: 50 Hz a 60 Hz. Dúchadlá / vývevy majú podľa medzinárodnej klasifikácie nasledovný stupeň ochrany: IP 54 (ochrana proti prachu a striekajúcej vode).

Motory sú navrhnuté podľa DIN EN 60 034/IEC 34-1 a teplotnej triedy F. Trojfázové zariadenia majú prípustnú odchýlku +/- 10% pri konštantnom napätí a +/- 5% pri kolísavom napätí, jednofázové sú navrhnuté s +/- 5% prípustnou odchýlkou. Ak sa však bude využívať pre stálu prevádzku len 90% maximálne prípustného pretlaku, potom sa dovolené rozpätie napätia zvyšuje na hodnotu +/- 10%. Prípustná odchýlka frekvencie je maximálne +/- 2%.

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyplňte, prosím, náš dopytový formulár, aby sme mohli vybaviť Vašu požiadavku.

Charakteristika:

 •  široké použitie
 •  nízke nároky na údržbu
 •  bezolejová prevádzka
 •  nízka hlučnosť
 •  nízka hmotnosť
 •  veľký rozsah typov a výkonov
 •  jednoduchá montáž a demontáž
 •  minimum pohyblivých dielcov
 •  široký rozsah aplikácií - ako dúchadlo aj výveva


Aplikácie:

 

 • prevzdušňovanie čistiarní odpadových vôd (ČOV)
 • okysličovanie vôd chovných rybníkov
 • bazény – podvodná masáž, perličkový kúpeľ, pranie filtrov
 • premiešavanie (prevzdušňovanie) roztokov pri galvanických technológiách
 • sušiaci proces, vzduchové nože
 • zber prachu, vzduchové nože
 • pneumatická  doprava múky, pšenice, granúl, kapsúl, umelých vlákien atď.
 • vákuový čistiaci systém – priemyselné vysávače, čistenie filtrov
 • elektrotechnický priemysel – ofukovanie komponentov, plošných spojov
 • textilný priemysel – odsávanie výrobných odpadov
 • zdravotná technika – zubárske odsávačky
 • manipulácia sacími oblúkmi, listovanie a držanie predmetov vákuom, balenie termozmršťovaním
 • tlačiarenské technológie – držanie listov podtlakom

 

Princíp:

 

Plyn je nasávaný do vnútra prístroja cez sacie hrdlo so zabudovaným tlmičom hluku (1). V postrannom kanáli (2) mu obežné koleso (3) odovzdáva svoju rýchlosť a plyn sa, zároveň, odstredivou silou tlačí na obvod kompresnej komory. Takto, po špirálovej dráhe, sa plyn opakovane stláča až po výtlačné hrdlo (4), ktorým vychádza von.V prípade viacstupňových dúchadiel plyn prechádza viacerými kompresnými komorami umiestnenými za sebou, a tým sa dosahuje vyšších tlakových rozdielov.

 

 

 

princip_postranny_kanal

logo_rohs_55

Dúchadlá / vývevy INW spĺňajú podmienky Smernice2002/95/ES

Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení

používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektro-

nických zariadeniach.

logo-ce_46

Dúchadlá/vývevy INW zodpovedajú

smernici pre strojné zariadenia 

Európskeho spoločenstva (CE).

© 1996 - 2018 IN-ECO. All rights reserved. Call us: +421 44 430 46 62