IN-ECO - Air and Vacuum Components - Lamelové vývevy RV22, RV26Air and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

Lamelové vývevy RV 22, RV 26

Charakteristika:

 • bezolejová prevádzka
 • zdroj vákua bez obsahu prímesí
 • kompaktná a spoľahlivá konštrukcia
 • ľahká inštalácia a údržba
 • nízka hmotnosť a rozmery
 • plynulý chod bez vibrácií
 • ekonomická prevádzka

 

Aplikácie:

 • tlačiarenské stroje
 • environmentálne odvetvia
 • potravinársky priemysel
 • pneumatická doprava
 • automatizácia
 • baliarenský priemysel
 • drevársky priemysel

 

Princíp lamelovej vývevy:

Princíp prevádzky lamelovej olejovej vývevy je založený na rotujúcich lamelách. Rotor (2) je uložený vo valcovom statore (1) excentricky na vrchu, takže sa takmer dotýka statora. Odstredivá sila tlačí lamely (3) smerom ku stene statora. Rotáciou statora dochádza k zmene objemu kompresných komôrok (6) medzi dvoma lopatkami a statorom, čím dochádza k nasávaniu plynu.

 

 

princip_lamelova_vyveva_web_579

 

 

1) Stator
2) Rotor
3) Uhlíkové lamely
4) Vstup
5) Výstup
6) Kompresná komôrka

 Typ Sací
výkon
(L/min)
50/60Hz

Vákuum

(mbar)

Motor (IP54), 50Hz / 60Hz

Tepelná

ochrana

Hlučnosť
(dB)
Hmot-
nosť
(kg)
Pripojenie
vývevy
(vnútorný
závit)
Príkon Napätie

Prúd

(kW) (V) (A)
Jednofázové
RV 22 120/135 850 0,31 / 0,38 230 (110) 1,6 / 1,8 (3,5) áno 59/62 13 3/8”
RV 26
135/155 850 0,31 / 0,38
230 (110) 1,9 / 2,2 (3,8) áno 59/62 14 3/8”

 

VývevyLamelové, lamelové olejové, vodokružné, piestové (pdf/3MB)

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyplňte, prosím, náš dopytový formulár, aby sme mohli vybaviť Vašu požiadavku.

logo_rohs_55

Dúchadlá / vývevy RV spĺňajú podmienky Smernice2002/95/ES

Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení

používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektro-

nických zariadeniach.

logo-ce_46

Dúchadlá/vývevy RV zodpovedajú

smernici pre strojné zariadenia 

Európskeho spoločenstva (CE).