IN-ECO - Air and Vacuum Components - Letný čas, keď aj dúchadlám je teploAir and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

Letný čas, keď aj dúchadlám je teplo

Ventilácia, chladenie

Dúchadlá pri svojej prevádzke stláčajú vzduch. Keďže pri stláčaní vzduchu dochádza k jeho zohrievaniu, tak to majú ešte ťažšie ako my :-)

Preto je dobré pre predĺženie životnosti a spoľahlivosti či už membránového dúchadla (kompresora) alebo dúchadla s postranným kanálom dodržiavať nasledujúce pokyny.

 

Chladenie membránového dúchadla

Pre správnu prevádzku dúchadla je veľmi dôležitá ventilácia, chladenie. Umiestnite ho v dobre vetranom priestore s dostatočnou výmenou vzduchu. Dobrá ventilácia zaručuje nižšiu pracovnú teplotu, zabraňuje prehriatiu, a tým poškodeniu dúchadla. V prípade používania v uzavretom priestore zabezpečte aspoň dva vetracie otvory, každý s veľkosťou minimálne 1 dm2. Dva otvory sú nutné z dôvodu spoľahlivej výmeny vzduchu a tým chladenia dúchadla. Ak dúchadlo používate vo veľmi malom priestore zabezpečte nútenú výmenu vzduchu (napríklad ventilátorom), aby nedochádzalo k prehrievaniu dúchadla a čím dochádza k skracovaniu jeho životnosti, prípade jeho zničeniu.

 

Ventilácia, chladenie dúchadla s postranným kanálom.

Pri umiestnení vo vnútornom prostredí nechajte okolo zariadenia voľný priestor minimálne 20 cm, z dôvodu prirodzeného chladenia. Pri inštalácii na zvislú stenu, inštalujte zariadenie minimálne 20 cm nad podlahu. Ak je to potrebné (napríklad ak zariadenie používate v malom priestore alebo v protihlukovom kryte) zabezpečte nútenú výmenu vzduchu (napríklad ventilátorom).

 

Teplota a vlhkosť vzduchu (plynu)

 
Dúchadlá/vývevy INW sú určené na používanie v rozsahu teploty okolia maximálne -30°C až +40°C. Optimálna pracovná teplota okolia je 0°C až 25°C. Pri používaní v prostredí s teplotou nad 25°C treba vziať do úvahy, že maximálny tlakový rozdiel bude nižší. Pri teplote 40°C približne o 10%.


Maximálna teplota nasávaného plynu nesmie byť vyššia ako 40°C.
Maximálna vlhkosť nasávaného plynu nesmie byť vyššia ako 80%.