IN-ECO - Air and Vacuum Components - Rootsové dúchadláAir and Vacuum Componentswww.in-eco.sk

Rootsové dúchadlá

 • Rootsove dúchadloRootsove dúchadlo

Rootsové dúchadlá - charakteristika:

 

 • široké výkonové spektrum od 24 m³/h až 18 300 m³/h
 • energeticky efektívna prevádzka
 • diferencia pracovného tlaku až 800 mbar


Rootsové dúchadlá - aplikácie:

 • aeračné systémy v čistiarňach odpadových vôd - ČOV
 • úpravne pitnej vody
 • chemický priemysel - spracovanie plastov
 • cementárne a vápenky - doprava mletého vápenca, cementu
 • doprava agresívnych plynov
 • priemyselné kotle
 • pneumatická doprava sypkých hmôt a granúl
 • potravinársky priemysel - pivovary, kvasné procesy
 • textilný priemysel - pomocné operácie s vláknami
 • vákuová technika
 • tepelné elektrárne - preprava popolčeka suchou cestou, doprava vápenca ku kotlom, doprava vzduchu k horákom
 • jadrové elektrárne - odbery vzoriek vzduchu, vytváranie mierneho podtlaku v priestoroch, odsávanie kontaminovaných pár

 

 

Vo veľa prípadoch  odporúčame namiesto rootsového duchadla použiť dúchadlo s postranným kanálom z dôvodu citeľne výhodnejšej prevádzky a nižších investičných nákladov.

 

Vysvetlenie k rootsovým dúchadlám vám poskytuje aj stránka wikipédia.

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyplňte, prosím, náš dopytový formulár.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, telefón, e-mail) v informačnom systéme prevádzkovateľa, IN-ECO, spol. s r.o., za účelom vypracovania cenovej ponuky na dobu neurčitú.

Call us: +421 44 430 46 62

© 1996 - 2013 IN-ECO. All rights reserved. Call us: +421 44 430 46 62